"Omia voimavaroja hyödyntäen kohti toivottua muutosta!" 

Ratkaisukeskeistä terapiaa

ja työhyvinvointivalmennusta

 

ITSELLE - ratkaisukeskeistä terapiaa 
ja työhyvinvointivalmennusta

 

 

Onko elämässäsi jokin asia, tilanne, kokemus tai tunne, joka häiritsee sinua tai estää sinua saavuttamasta sinulle tärkeitä asioita? Koetko elämäsi suunnan olevan hukassa tai kaipaatko uusia näkökulmia vaikeaan tilanteeseen? Oletko vanhempi, jolla on huoli lapsesi tilanteesta tai haluaisit edistää myönteistä vuorovaikutusta lapsesi kanssa?Kohtaamme elämässä erilaisia haasteita, jotka voivat liittyä mm. terveyteen, ihmissuhteisiin, työhön, opiskeluun, vanhemmuuteen, elämän taitekohtiin tai ympäröivään maailmaan. Mikäli koet tarvitsevasi ulkopuolista tukea, terapia voi olla vaihtoehto. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa soveltuu hyvin erilaisiin elämän haasteisiin, oli sitten kyse mielenterveyteen liittyvistä sairauksista tai elämän eri vaiheiden eteen tuomista kuormittavista tilanteista. Toisinaan jo yksikin tapaaminen voi olla riittävä. Sinä itse päätät, haluatko lyhyt- vai pitkäkestoisempaa tukea. Vastaanottoni sijaitsee Keski-Pohjanmaalla Kannuksessa ja teen myös etäterapiaa. 

Myös työnantaja tai yritys voi hankkia työntekijöilleen tapaamisia tukemaan työhyvinvointia ja ennaltaehkäisemään uupumusta kuormittavassa työssä. Toteutan työntekijöille ja työyhteisöille räätälöityjä työhyvinvointivalmennuksia. Työhyvinvointivalmennus auttaa tunnistamaan omia ja työyhteisön voimavaroja ja taitoja sekä huomaamaan uusia näkökulmia haastavissakin tilanteissa. Tämä puolestaan tekee tavoitteista saavutettavampia ja työilmapiiristä viihtyisän ja inspiroivan. Valmennuksessa valittuun aiheeseen keskittyen voidaan luoda hedelmällinen pohja keskustelulle ja aiheen jalostamiselle käytännön toimintaan osallistujien arjessa.

Jonna Koivisto

 

Psykoterapeuttikoulutuksessa v.2020-2024 (Itä-Suomen yliopisto UEF/Lyhytterapiainstituutti Oy), ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, psykiatrisen hoidon eat, sosionomi (AMK), rentoutusvalmentajaOlet lämpimästi tervetullut tutustumaan sivustolleni. Minulle on tärkeää, että tulet tapaamisellamme kuulluksi ja arvostetuksi omana itsenäsi. Pyrin siihen, että tunnelma tapaamisellamme on rento, avoin ja turvallinen. Työotteeni on aktiivinen ja vuorovaikutteinen, mutta annan sinulle myös paljon tilaa olla ja oivaltaa. Vaikka terapiassa käsitellään usein kipeitä tai arkoja asioita, terapiassa voidaan silti myös nauraa yhdessä, kunhan se tapahtuu yhteisymmärryksessä kanssasi.

Olen työskennellyt yli 17 vuotta lastensuojelun ja mielenterveystyön parissa erilaisissa rooleissa saaden kohdata monenlaisia ihmisiä ja tilanteita vuosien varrella. Koen näiden kohtaamisten olleen arvokkaita ja opettaneen minua monella tavalla, ennen kaikkea arvostamaan ja kuuntelemaan ihmisen omaa tarinaa ilman ennakko-oletuksia. Viimeiset 10 vuotta olen työskennellyt esihenkilönä ja myös muutosjohtaminen sekä kehittäminen ovat olleet suuri osa työtäni. Keskiössä on ollut aina kuitenkin asiakkaiden ja työntekijöiden hyvinvointi ja yhdessä olemme onnistuneet selviämään monenlaisista haasteista. 

 

Työni ohessa olen opiskellut mm. psykiatrista hoitotyötä, erilaisia menetelmiä mielenterveystyöhön sekä asiakastyöhön haastavissa elämäntilanteissa olevien lasten, nuorten ja perheiden parissa. Myös kehon ja mielen yhteys on minusta tärkeää huomioida ja halusin opiskella siitä lisää mm.rentoutusvalmentajan opintojen avulla. Olen saanut koulutuksista sekä uusia lähestymistapoja ja näkökulmia, että myös vahvistusta sille, minkä olemme kokeneet toimivaksi yhdessä asiakkaiden kanssa. Hyödynnän terapeuttina joustavasti kaikkea aiemmin oppimaani sinun yksilölliset tarpeet ja tavoitteet huomioiden, pitäen kuitenkin tärkeimpänä aidon inhimillisen kohtaamisen.

 

Työskentelen mielelläni niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin kanssa. Koen luontevana terapiassa myös asiakkaan verkoston mukaan ottamisen ja voit tulla tapaamiselle sovitusti yhdessä esimerkiksi oman puolisosi, vanhempasi tai lapsesi kanssa. Yhdessä voimavaroja vahvistaen pyrimme löytämään ymmärrystä tilanteeseen ja toiveikkuutta sekä keinoja jatkaa eteenpäin.

 

Valmistun Itä-Suomen yliopistosta psykoterapeutiksi 5/2024, jonka jälkeen tulen tarjoamaan yksilöpsykoterapiaa aikuisille ja nuorille sekä KELA-terapiana että omakustanteisena. Sitä ennen terapiaan voi tulla omakustanteisesti. Psykoterapeuttikoulutuksessa olevana minulla on tiivis työnohjaus, jossa työnohjaajinani ovat kokeneet kouluttajapsykoterapeutit (Tapani Ahola, Ben Furman, Maiju Ahola, Jussi Saarnio ja Pekka Aarninsalo).

 

RATKAISUKESKEISYYS

 

Ratkaisukeskeinen terapia on vahvuus -ja edistyskeskeinen terapia, jossa erityisenä painopisteenä on terveyttä edistävä ajattelu. Ratkaisukeskeisyydessä korostetaan ihmisen toimivaa minuutta, jonka varaan myönteinen muutos on mahdollista rakentaa. Terapiassa lähdetään liikkeelle siitä, mikä on asiakkaalle tärkeää ja merkityksellistä ja mihin hän toivoo muutosta elämässään. Ratkaisukeskeisessä terapiassa hyödynnetään aktiivisesti asiakkaan vahvuuksia, taitoja, aiempia onnistumisen kokemuksia ja selviämistä vaikeista kokemuksista ja tilanteista. Käsiteltäviin asioihin etsitään yhdessä erilaisia näkökulmia ja asiakasta autetaan kokeilemaan uusia, joskus luoviakin keinoja ja ratkaisuja edetäkseen elämässään haluamaansa suuntaan. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa auttaa herättämään toiveikkuutta kohti haluttua muutosta.

 

Ratkaisukeskeisessä terapiassa keskiössä ovat nykyhetki ja tulevaisuus, johon voidaan vaikuttaa suotuisasti. Menneisyyttä käsitellään asiakkaan omien tarpeiden mukaisesti ja usein sitä kautta löytyy myös asiakkaan omia keinoja selvitä haastavissakin tilanteissa. 

 

Ratkaisukeskeisen terapian pituus on joustava ja se vaihtelee aina asiakkaan tarpeiden ja tilanteen mukaan. 

 

 

"Se lisääntyy, mihin kiinnitämme huomiota!"

NADA

 

NADA (National Acupuncture Detoxification Association) on standardisoitu korva-akupunktiomenetelmä, jossa käytetään viittä tiettyä korvan akupunktiopistettä. Menetelmä on kehitetty alunperin päihteistä vieroittautumisen ja kuntoutumisen tukemiseksi. Sitä voi käyttää myös mm. ahdistus-, masennus- ja uniongelmien sekä stressioireiden ja työuupumuksen hoidon tukena. Menetelmän käyttö aktivoi vagushermon toimintaa ja täten voi purkaa stressitilaa ja tasapainottaa hermoston toimintaa.


NADA-menetelmä toimii hyvin ryhmämuotoisena mutta voimme halutessasi käyttää NADA-menetelmää myös terapiatyöskentelyn ohessa.

 

HINNAT

 

 

Yksilötapaaminen                             45 min   75€

                                                        60 min   85€

                                                        90 min   125€

 

Tutustumiskäynti 60min

pidempään terapiaan                       75€                

 

 

Nuorten (alle 20v.) 

5x 60min tapaaminen                       350€

 

 

Pari- tai perhetapaaminen               90 min   140€

 

 

 

NADA-korva-akupunktio                  25€/kerta tai 5€/terapiakäynnin yhteydessä

ryhmät esim.hyvinvointi-päivään      pyydä tarjous

 

 

 

Työhyvinvointivalmennus                 pyydä tarjous

Luennot                                           pyydä tarjous

 

 

 

Ajan peruuttaminen tai siirtäminen tulee tehdä aina mahdollisimman ajoissa, viimeistään edellisenä päivänä klo. 12 mennessä. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista tai peruuttamattomasta ajasta peritään maksu hinnaston mukaisesti (poislukien äkilliset sairastumiset).

 

 

Terapiasta ei ole mahdollista saada KELA-korvausta eikä se ole terveydenhuollon palvelua. Tapaamisista ei synny potilaskertomusta. Tulen tarjoamaan yksilöpsykoterapiaa aikuisille ja nuorille sekä KELA-terapiana että omakustanteisena valmistuttuani psykoterapeutiksi toukokuussa 2024.

 

Pidätän oikeuden hinnanmuutoksiin.

 

 

 

 

OTA YHTEYTTÄ

Itselle Oy

Jonna Koivisto

050 3872717 (parhaiten tavoittaa viestillä)

jonna.koivisto@itselle.fi

Y-tunnus 3299020-5

 

Ajanvarauskalenteri löytyy osoitteesta:

https://valitseterapia.fi/terapeutit/jonna-koivisto/

 

Nimi  
Sähköposti  
Otsikko  
Viesti